บริษัท ชูเซอร์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 ประกอบขึ้นจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ตรง ทำงานภาคสนามจริง เกี่ยวข้องในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ประกอบระบบท่อ และติดตั้งเครื่องจักร ถังความดัน และอื่นๆ ในหลากหลายลักษณะงาน อาทิเช่น ระบบระบายความร้อนเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิต (Closed Loop Cooling System) ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning) ระบบทำความเย็น (Refrigeration) รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)

            ปัจจุบันทางบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญทั้งภาคข้อมูลทฤษฎี และภาคปฏิบัติจริงในการให้คำปรึกษา แนะนำการเลือกใช้เครื่องสูบน้ำแก่ท่านได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อลักษณะงาน จากการที่ทางบริษัทฯ ได้รับเลือกให้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรพิเศษทางการค้ากับทาง บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับการสนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิค การตลาด การค้า และการอบรมนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้แนะนำ ให้คำปรึกษาการออกแบบระบบและเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าทั้งส่วนราชการ และ รัฐวิสาหกิจ  อาทิเช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลเมือง ในจังหวัดต่างๆหลากหลายพื้นที่ บริษัทเอกชนชั้นนำอาทิเช่น บริษัท แดรี่ พลัส จำกัด บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

             ทางบริษัทฯ ยังดำรงความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าคุณภาพสูงมาตรฐานระดับโลก และการบริการที่ดีเยี่ยม เพื่อนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของท่าน

 

SHUCER TECHNOLOGY CO., LTD was established in July 2005. Gathering with solid experienced people who have worked on installation field for pump, piping, machinery and also pressure vessel. Most of jobs experience such as Closed Loop System, Air Conditioning System, Refrigeration and Waste Water Treatment. Our firm could bring you consultation and recommendation for pump selection by a direct expert no matter what applications are.

We were selected to be a Grundfos (Thailand) closed partner. We have been supported product technical information, marketing, commercial and also a technical training for new product innovation as usual. These are a strength to make us having trust to be part of many areas of government and state enterprise projects. For examples, Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), Provincial Waterworks Authority (PWA), Sub-district Administrative Organization (SAO), Town Municipality in different province.

We are also trusted to be a supplier in different area of industrial such as Dairy Plus, Boonrawd Brewery, Hino Motors Manufacturing (Thailand), Thai Union Frozen Products, TOA Paint.

 We strongly pledge you for bringing high quality world class products to make all customers satisfied.

 

 

 
หน้าแรกกรุนด์ฟอส | เกี่ยวกับเรา | Grundfos Pumps | Paco Pumps | DAB Water Technology | บริการของเรา | ติดต่อเรา
Create By WebMeeGroup.com